Μηχανήματα αντίβαρου

Η οικογένεια ανυψωτικών μηχανημάτων με αντίβαρο της Crown αποτελεί μια λύση για όλες τις ανάγκες χειρισμού υλικών. Είναι ιδανικά για τη φορτοεκφόρτωση φορτηγών, τη μεταφορά υλικών και πολλών ακόμα εργασιών. Τα προϊόντα αντίβαρου της Crown περιλαμβάνουν μια σειρά μηχανημάτων όρθιου χειριστή και μια σειρά μηχανημάτων καθήμενου χειριστή.

Η σειρά ανυψωτικών μηχανημάτων αντίβαρου όρθιου χειριστή RC 5500 είναι κορυφαία σε απόδοση και χαρακτηριστικά άνεσης και διεκπεραιώνουν εργασίες σε στενούς διαδρόμους, χώρους μεγάλης συμφόρησης και ρυμούλκες με ασφάλεια και παραγωγικότητα.

Η σειρά SC 6000 έχει σχεδιαστεί για μέγιστη άνεση και παραγωγικότητα. Η σχεδίαση τριών τροχών και τεσσάρων τροχών βελτιώνει την ικανότητα ελιγμών για χειρισμό σε βοηθητικούς χώρους συμφόρησης και στενές περιοχές στοίβαξης.

Η σειρά τεσσάρων τροχών FC 5200 είναι μια λύση χειρισμού για τα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα. Όπως και στη σειρά SC 6000, η σχεδίαση των μηχανημάτων FC 5200 παρέχει καμπίνα τραβηγμένη προς τα εμπρός και χαρακτηριστικά που βελτιώνουν την παραγωγικότητα.

Η σειρά LPG C-5 των τεσσάρων τροχών είναι σχεδιασμένη για μια ζωή σε σκληρά περιβάλλοντα υψηλής απόδοσης με εξαρτήματα σχεδιασμένα να ικανοποιούν τις ανάγκες δύσκολων βιομηχανικών εφαρμογών και ως εκ τούτου να αυξάνουν την παραγωγικότητα, το C-5 διατίθεται επίσης είτε με μερική είτε με πλήρης καμπίνα.