Ανασυρόμενα υπόστεγα αποβάθρας

Ανασυρόμενα υπόστεγα αποβάθρας

Η λύση αυτή επιτρέπει τον εξοπλισμό μιας υπάρχουσας αποβάθρας, χωρίς να απαιτούνται δαπανηρά κατασκευαστικά έργα και χωρίς να επηρεάζεται η καθημερινή δραστηριότητα.

Απλότητα και λειτουργικότητα

Κάθε προϊόν έχει δημιουργηθεί για τη διευκόλυνση των πελατών. Η υδραυλική μηχανοκίνηση της ράμπας είναι τοποθετημένη κάτω από το υπόβαθρο, σε εμπρόσθια θέση εύκολα προσβάσιμη για συντήρηση, χωρίς να δημιουργούνται επικίνδυνα εμπόδια στο χώρο του υπόστεγου. Έτσι αποτρέπονται οι τυχαίες ζημιές και η συντήρηση γίνεται εύκολα και οικονομικά.