Υδραυλικές ράμπες

HydraulicRamps

Υδραυλικές ράμπες

Οι χώροι φόρτωσης εμπορευμάτων εξοπλίζονται με ηλεκτρο-υδραυλικές ράμπες, αρθρωτές πόρτες και εξωτερικά sealing dock shelters, επιτρέποντας να οδηγούνται στα περονοφόρα οχήματα μέχρι το κατώφλι της καρότσας των φορτηγών ώστε η φόρτωση και εκφόρτωση να πραγματοποιείται σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας.