Ολοκληρωμένα συστήματα

IntegratedIntegrati

Ολοκληρωμένα συστήματα

Οι κατασκευές της ROSSS μπορούν να ενοποιηθούν με τα καλύτερα συστήματα χειρισμού με χρήση οχημάτων, με αυτοματοποιημένο δορυφόρο ή μπορούν να περιλαμβάνουν αυτοματοποιημένα συστήματα με ανελκυστήρα μονού και διπλού βάθους. Τα ολοκληρωμένα συστήματα της ROSSS συνδυάζουν την ποιότητα των αυτόνομων κατασκευών της ROSSS με τα καλύτερα αυτοματοποιημένα και ημι-αυτοματοποιημένα συστήματα της αγοράς, με την ελάχιστη δυνατή αλλοίωση για τη σωστή λειτουργία των αυτοματοποιημένων συστημάτων.

Με τα καλύτερα συστήματα αυτοματοποίησης

Οι κατασκευές της ROSSS μπορούν να ενοποιηθούν με τα καλύτερα συστήματα αποθήκευσης με δορυφόρους ή αυτοματοποιημένους δορυφόρους ή μπορούν να ενσωματώνουν αυτοματοποιημένα συστήματα αποθήκευσης και ανάκτησης μονού ή διπλού βάθους.

Τα ολοκληρωμένα συστήματα της ROSSS συνδυάζουν την ποιότητα των υποστηρικτικών κατασκευών της ROSSS (με την ελάχιστη δυνατή αλλοίωση για τη σωστή λειτουργία των αυτοματοποιημένων συστημάτων) και τα καλύτερα αυτοματοποιημένα και ημι-αυτοματοποιημένα συστήματα της αγοράς.

storage