Αντισεισμική προστασία

antisismici

Αντισεισμική προστασία

Τα αντισεισμικά συστήματα της ROSSS αξιοποιούν με βέλτιστο τρόπο την τεχνολογική εξειδίκευση της ROSSS στον τομέα της σεισμικής πρόληψης, η οποία στηρίζεται σε 15ετή και πλέον εμπειρία. Οι αντισεισμικές κατασκευές της ROSSS έχουν δημιουργηθεί μέσα από βαθιές τεχνικές γνώσεις στον τομέα της σεισμικής πρόληψης. Συγκεκριμένα, η ROSSS πραγματοποιεί συνεχώς μεγάλες έρευνες και κατασκευαστικές δοκιμές, οι οποίες αποτελούν τη βάση σχεδιασμού των συστημάτων υψηλής ασφάλειας σε σεισμικές περιοχές.

Η ROSSS, σε συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια, πραγματοποιεί συνεχώς έρευνες και πειράματα σε πραγματικά μοντέλα και με αριθμητικά μοντέλα, σε δομικά στοιχεία και συστήματα, προκειμένου να προσδιορίσει τα βέλτιστα σχεδιαστικά κριτήρια για την κατασκευή εγκαταστάσεων logistics σε σεισμικές περιοχές.

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και εμπειρία

Τα αντισεισμικά συστήματα της ROSSS φέρουν την τεχνολογική εξειδίκευση της εταιρείας στον τομέα της σεισμικής πρόληψης, η οποία βασίζεται σε εμπειρία 15 και πλέον χρόνων.

Οι αντισεισμικές κατασκευές της ROSSS είναι το αποτέλεσμα της βαθιάς τεχνικής γνώσης στον τομέα των στρατηγικών σεισμικής πρόληψης. Η ROSSS πραγματοποιεί συνεχώς εκτενείς έρευνες και δοκιμές στις κατασκευές της, στοιχείο απαραίτητο στον σχεδιασμό συστημάτων ικανών να διασφαλίσουν υψηλά επίπεδα ασφάλειας στις σεισμικές περιοχές. Σε συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια και χρησιμοποιώντας πραγματικά μοντέλα, η ROSSS πραγματοποιεί συνεχώς έρευνες και δοκιμές στα δομικά στοιχεία και συστήματα, προκειμένου να προσδιορίσει τα βέλτιστα σχεδιαστικά κριτήρια για την κατασκευή εγκαταστάσεων logistics σε σεισμικές περιοχές.

Πιστοποιημένη ποιότητα

ROSSS: Η ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
ISO 9001 – ISO 14001 – EMAS – SA 8000

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001
Η πρώτη στην Ιταλία στον τομέα των μεταλλικών ραφιών

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001 ΚΑΙ EMAS
Η πρώτη στην Ιταλία στον τομέα των μεταλλικών ραφιών

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ SA8000
Η πρώτη στην Ιταλία στον τομέα των μεταλλικών ραφιών

Η ROSSS ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΕΞΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΡΑΦΙΩΝ
Για χρήση σε εμπορικά καταστήματα σύμφωνα με το πρότυπο UNI 11262-1

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
N°1826/11

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
εργοστασιακού ελέγχου παραγωγής σύμφωνα με το πρότυπο EN 1090-1 εντός συστήματος 2+

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Σύμφωνα με το UNI EN 15512

Antisismici